Hotel weekend Twee (2023)

Hotel2 2023 3

enkele fotos van ons tweede hotel weekend in Duitsland.
Gehouden van 6 t/m 8 oktober.

Onder weg naar


Op de terugreis een tussen stop bij Weg restaurant Hunxe.

Tot zover, meer in ons clubblad

Deel via: